Groenafval

Snoeihout

Toepassing groenafval

Groenafval is het composteerbare organische afval dat onder meer vrijkomt in tuinen, plantsoenen, parken, oevers van waterlopen en wegbermen en natuurgebieden. Wij denken daarbij aan snoeihout, maaisel en bladeren… Keukenafval en groenteresten horen daar niet bij.

Dit groenafval material, zal best worden afgevoerd naar een bedrijf die dit verder kan verwerken enzo ingezet worden in een composterings- of vergistingsinstallatie.

VERKLEINEN:

 

AFZEVEN:

 

TRANSPORTBANDEN:

Contacteer ons voor meer informatie.
schermafbeelding-2016-12-07-om-15-45-36
schermafbeelding-2016-12-07-om-15-46-19
schermafbeelding-2016-12-07-om-15-45-49
schermafbeelding-2016-12-07-om-15-45-59